Engasjert Sosialdemokrat

 • Er eller var …

  «Falske bøssebærere viste seg å være ekte» skriver nrk.no i dag søndag 22 oktober 2023. Det for da være måte på til journalistikk. Enten var de falske eller så var de ekte, hele tiden! Falske bøssebærere blir ikke ekte sånn uten videre. Heller ikke motsatt.

 • Verden vil bedras!

  Elon Musk er visstnok verdens rikeste mann. I disse dager har hans formue minket med over 230 milliarder kroner. Men fremdeles er han verdens rikeste?!?Noe må være rivruskende galt!! Verdens påståtte skaper tenkte vel ikke så godt gjennom saken den gangen da han satte mennesket til å myldre på en liten planet med begrensede ressurser,…

 • Skattetrykket øker

  Det er i hovedsak tre faktorer som har innvirkning på statens skatteinntekter; skattesatsene, antallet skatter og skattegrunnlagenes størrelse. Dagens regjering har foretatt en del skattemessige krumspring der retorikken går på en mer rettferdig skattepolitikk. Uttrykket «rettferdig skattepolitikk» er så tøyelig at det i realiteten er regelrett synsing. Hva jeg mener uttrykket betyr, eller hva du…

 • TG og veien fremover

  Dette er vel å anse som å banne i kirka, men jeg er redd for at Trond Giske ikke kommer i posisjonen noen av oss vil ha ham i, uten en lang, traurig og krevende prosess som må starte i de aller fleste lokallag der Giske og hans tilhengere stemmes frem på alle plan i…

 • Det synger og summer …

  Det synger og summer i ledninger og kabler. Det gjør det også blant de som forbruker og betaler for energi til det daglige i sine hjem. En enstonig uvariert melodi utgjør grådighetens symfoni. Prisområder i strømnettet i et lite befolket land som Norge, der vi alle egentlig kunne vært en del av et samlet norsk…

 • Nei takk til amerikanske tilstander

  Helse og omsorg er desidert Norges største utgiftspost, og der er det store muligheter for å hente enorme summer på budsjettene. I dag styres dette av kommunen selv, men det er krefter i gang for å privatisere tjenestene. Kapitalen står klar til å tjene penger på vår helse. Men, ikke tro for et sekund at…

 • Vi har nesten 130 ferjesamband i Norge

  .Disse sambandene fraktet over 26 millioner kjøretøy i 2022. Tyngre kjøretøy utgjør ca. 20% av trafikken på våre veier. Disse koster mest under ventetiden til ferga går. Også personbiler i veldig stor grad føres av mennesker på lønna tid. Overfartstid Vestnes-Molde er 35 minutter ifølge rutetabellen. Lengden på sambandet er 11,52 km. Hastighet blir litt…

 • Angiveri vs tipsing

  Angiveri og tipsing er to ord som ofte forveksles, men de har ulik betydning og bruk. I denne bloggposten skal vi se nærmere på hva de betyr og hvordan de brukes i ulike sammenhenger. Angiveri er et negativt ladet ord som betyr å rapportere informasjon om andre til myndigheter eller andre som kan skade dem.…